OD 4 DO 5
PO POŁUDNIU

ks. Abp Jan Paweł Lenga
Andrzej Wronka
Grzegorz Braun
Stanisław Krajski
Michał Krajski
O Tadeusz Kiersztyn
ks Marek Bąk
ks Tadeusz Baniowski
Jan Paweł Lenga o VI przykazaniu

Szóste przykazanie
Nie będziesz cudzołożył (Wj 20,14; Pwt 5,17).
Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa (Mt 5, 27-28).

ks Piotr Glas – Zagubiony Świat

W tym obecnym świecie, wszyscy szukają prawdy, w tym wrzasku trudno rozpoznać kto nas zwodzi i kogo warto słuchać. Dotyczy to wszystkich, tak zwykłych ludzi, jak i polityków i nawet duchowieństwo.

Zbyszek

Modlitwa do Ducha Świętego Jana Pawła II nauczona przez jego Ojca:

Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,

o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,

o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,

o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,

o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,

o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,

o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża.

Amen.

Chojna, Niedziela Palmowa 28.03.2021 A.D

        „ Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod Swoje stopy”

                                                                                                                    /1 Kor 15,25/ 

          Podziękowanie dla Amerykańskiej Polonii z Chicago i rodakom z Polski za ofiarowany obraz Chrystusa Króla Polski dla parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chojnie. 

             Na wstępie pragnę przedstawić krótką historię naszej parafii i świątyni. Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa jest wyjątkową świątynią – pierwszą katolicką, która powstała na tych ziemiach po reformacji. Fundatorami jej byli Polacy, którzy pracowali tu w okolicznych majątkach niemieckich. Zbudowana w 1913 r. stanowiła jedyne miejsce sprawowania Najświętszej Eucharystii i kultu Serca Jezusowego na tych protestanckich ziemiach, a także była miejscem spotkań Polaków i utrzymywania poczucia polskości, jak i podtrzymywania tradycji i języka. 

      Zarówno w czasie I, jak i II wojny światowej kościół nie został uszkodzony, chociaż wszystkie świątynie w mieście zostały doszczętnie zburzone. Nawet nie drasnęła go żadna kula ani nie wyleciał żaden witraż. Szczególnie niebezpiecznie było, gdy na te tereny wkroczyła Armia Sowiecka. Chojna została wówczas zniszczona w 80%. Nikt nie ważył się tknąć tego kościoła. 

       Przybyli na te tereny mieszkańcy szczególnie wschodnich terenów Polski będących na terenie obecnej Ukrainy, a także robotnicy przymusowi z okolicznych fabryk zbrojeniowych i gospodarstw rolnych z terenów Niemiec, stworzyli na tych terenach swoją nową Małą Ojczyznę – Polskę. Pomimo różnic kulturowych było jedno miejsce, które ich łączyło – Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa. Mieli oni wyjątkowe szczęście, że kapłani, którzy tu pracowali ze szczególną estymą traktowali świątynię i propagowali kult Serca Jezusowego i Chrystusa Króla co potwierdza piękne malowidło Chrystusa Króla na sklepieniu nad prezbiterium. Nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, misje i rekolekcje poświęcone Sercu Pana Jezusa i Chrystusa Króla, oddanie rodzin w opiekę Sercu Pana Jezusa, adoracje, w tym 40-godzinne nabożeństwo – to przykłady, które potwierdzały wielką wiarę mieszkańców Chojny.  I tak jest do dzisiaj… Nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, całodobowe adoracje tzw. Ogrójec, co piątkowe adoracje. Szczególnie ważna dla naszego miasta była Intronizacja Chrystusa Króla i Pana, która odbyła się                  3 października 2019 r. pod przewodnictwem Ks. Abpa Andrzeja Dzięgi w obecności władz naszego miasta i wszystkich grup społecznych, którzy obrali sobie Chrystusa za Króla i Pana swojego życia. Na zakończenie uroczystości w przemówieniu pani Burmistrz Barbara Rawecka, która została uzdrowiona w tym kościele, nazwała nasze miasto „ Królewska Chojna” nawiązując do niemieckiej nazwy naszego miasta   Konigsberg in der Neumark, czyli „Wzgórze Królewskie” i powojennej nazwy Królewiec nad Odrą.

         Zawsze z radością oczekujemy rekolekcji, które odbywają się w naszej świątyni. Obecny ksiądz Proboszcz Mariusz Matuszak zaprasza kapłanów, którzy mają głęboką wiarę i przekazują ją nam. Tak się zdarzyło (my mówimy, że to sprawka Ducha Świętego) w naszym kościele głosił rekolekcje ksiądz Marek Bąk z Łodzi o Chrystusie Królu Polski, który związany jest z telewizją Chrystusa Króla w Chicago. Zobaczył nasze rozmodlenie i stał się głębokim orędownikiem przekazania Obrazu Chrystusa Króla, który został ufundowany przez grupę Polonii Amerykańskiej z Chicago, oraz rodaków z Polski zabiegających o królowanie Pana Jezusa w naszym Narodzie.  

              Dla nas jest to ogromne przeżycie i wyróżnienie, gdyż Chrystus Król jest bliski naszemu sercu. Dociera do nas, że dzięki Polonii Amerykańskiej z Chicago i księdzu Markowi Bąkowi staliśmy się świadkami i uczestnikami szczególnego czasu – w momencie próby osłabienia wiary katolickiej i szacunku do osób wierzących my dostaliśmy dar rozwijania kultu Chrystusa Króla i Serca Pana Jezusa. Dlatego w tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować pani Krystynie Kiwacz reprezentującą grupę osób z Chicago, osobom z Polski, oraz Księdzu Markowi Bąkowi z Łodzi za ich ogromne serce, ukochanie Chrystusa Króla Polski i naszej umiłowanej Ojczyzny oraz za przekazanie tego Obrazu do naszego parafialnego kościoła. 

                W naszej świątyni dokonywały się wielkie rzeczy z małymi ludźmi. Mieliśmy przypadki uzdrowień ciała, ale szczególnie cieszą nas uzdrowienia duchowe. O nie modlimy się przede wszystkim w naszych comiesięcznych adoracjach całodobowych, jak i tych piątkowych. Cieszymy się z każdego nawróconego człowieka, ale przede wszystkim z możliwości coraz głębszego pojmowania nauki Chrystusa Króla. Obecnie zbieramy świadectwa uzdrowień fizycznych i duchowych, które dokonały się podczas modlitw w naszej świątyni. Widząc naszą żywą wiarę  i głęboki kult Serca Pana Jezusa Króla i Pana, liczne uzdrowienia oraz ofiarowany dla nas obraz Chrystusa Króla Polski, Ks. Abp Andrzej Dzięga podjął decyzje przygotowania do ustanowienia naszej świątyni Sanktuarium Serca Pana Jezusa z równorzędnym kultem Chrystusa Króla Polski. Ks. Abp ucieszył się bardzo, że Chrystus Król w tym wizerunku Króla Polski czczony na granicy polsko-niemieckiej będzie spoglądał na całą Polskę – naszą Umiłowaną Ojczyznę i będzie miał ją w opiece. Obecnie wykonywany jest dębowy, rzeźbiony i pozłacany ołtarz, w którym umieszczony zostanie słynny Obraz Chrystusa Króla Polski z Chicago, odsłaniany przy fanfarach. 

         Wierzymy, że podniesienie naszej świątyni do rangi Sanktuarium, a przede wszystkim obecność Obrazu Chrystusa Króla Polski w obrazie przekazanym nam przez Polonię umocni nas do mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad. Przed obrazem każdy z nas będzie mógł powiedzieć: Tobie Panie zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. Króluj nam Chryste.

                                                                         Z wyrazami szacunku i wdzięczności

                                                                          Ks. Prob. Mgr lic. Mariusz Matuszak

                                                                                     Z parafianami NSPJ w Chojnie   

Parafia rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chojnie

Informujemy, że 11 marca 2021 roku, o godz. 12.00 w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze został podpisany akt ofiarowania Obrazu Chrystusa Króla Polski, który jest darem Polonii amerykańskiej z Chicago, w wieczyste użytkowanie dla Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chojnie.

Akt został podpisany w przez Przeora Jasnej Góry o. Samuela Pacholskiego i Ks. Mariusza Matuszaka, Proboszcza parafii NSPJ w Chojnie w obecności przedstawicieli Polonii i władz naszego miasta – Królewskiej Chojny.

Zamówiony został do naszej świątyni nowy, dębowy, rzeźbiony i pozłacany ołtarz w którym umieszczony będzie obraz Chrystusa Króla Polski, który jest darem Polonii amerykańskiej z Chicago dla naszej świątyni. Koszt to 25000 zł. Projekt ołtarza możemy obejrzeć w gablocie kościoła.

Jesteśmy małą parafią, od 107 lat rozmodloną w Sercu Chrystusa Króla. W dobie pandemii trudno nam zdobyć potrzebne środki na wykonanie ołtarza.

Za każdy akt dobrej woli składamy serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o naszej modlitwie.

Poniżej podajemy numer konta parafialnego, z góry dziękując wszystkim naszym ofiarodawcom.

Parafia rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa

ul. Kościuszki 2

74-500 Chojna

Numer konta:

81 9370 0007 0008 9731 2000 0001

Kod BIC/SWIFT: GBWCPLPP

z dopiskiem „Chrystus Król”

Parafia rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chojnie

Informujemy, że 11 marca 2021 roku, o godz. 12.00 w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze został podpisany akt ofiarowania Obrazu Chrystusa Króla Polski, który jest darem Polonii amerykańskiej z Chicago, w wieczyste użytkowanie dla Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chojnie.

Akt został podpisany w przez Przeora Jasnej Góry o. Samuela Pacholskiego i Ks. Mariusza Matuszaka, Proboszcza parafii NSPJ w Chojnie w obecności przedstawicieli Polonii i władz naszego miasta – Królewskiej Chojny.

Zamówiony został do naszej świątyni nowy, dębowy, rzeźbiony i pozłacany ołtarz w którym umieszczony będzie obraz Chrystusa Króla Polski, który jest darem Polonii amerykańskiej z Chicago dla naszej świątyni. Koszt to 25000 zł. Projekt ołtarza możemy obejrzeć w gablocie kościoła.

Jesteśmy małą parafią, od 107 lat rozmodloną w Sercu Chrystusa Króla. W dobie pandemii trudno nam zdobyć potrzebne środki na wykonanie ołtarza.

Za każdy akt dobrej woli składamy serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o naszej modlitwie.

Poniżej podajemy numer konta parafialnego, z góry dziękując wszystkim naszym ofiarodawcom.

Parafia rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa

ul. Kościuszki 2

74-500 Chojna

Numer konta:

81 9370 0007 0008 9731 2000 0001

Kod BIC/SWIFT: GBWCPLPP

z dopiskiem „Chrystus Król”

Petycja ta służy obronie kapłanów, którzy niestrudzenie głoszą Słowo Boże i wspierają nas wiernych poprzez swoją posługę m.in. Ks. Arcybp Jan Paweł Lenga, Ks. dr Dominik Chmielewski, Ks. Piotr Glas i inni. Pragniemy stanąć w obronie tych Kapłanów, nawołując równocześnie do jedności pomiędzy kapłanami i by nie niszczyć sobie wzajemnie autorytetów poprzez publiczną bezpodstawną krytykę.

https://citizengo.org/pl/signit/200552/view


Radio i Telewizja Chrystusa Króla z dniem 1-go sierpnia 2020r. rozpoczęły inicjatywę umieszczenia w Polsce 33 bilbordów Jezusa Króla rozmieszczonych w dużych polskich miastach i na najruchliwszych polskich autostradach.
Pragniemy Państwa poinformować, iż z dniem 15 stycznia 2021 r. akcja bilbordowa zakończyła się. Prosimy aby już nie wysyłać dotacji na ten cel, natomiast mogą Państwo wesprzeć Radio Chrystusa Króla nadawane z rozgłośni 1080 AM w Chicago oraz przez stronę internetową:
http://radiochrystusakrola.com
Nasze programy nadawane są na falach radiowych już od 8 lat.
Koszt miesięczny utrzymania wynosi 5 tys. dolarów i opłacany jest tylko z datków słuchaczy. Nie korzystamy z innych dofinansowań. Dzięki temu Radio Chrystusa Króla to wolne, niezależne media, które mają na celu poprzez głoszenie prawdy ewangelizować, zbliżyć do Pana Boga, oraz przyspieszyć Intronizację Pana Jezusa w Polsce i na całym świecie jako jedynego ratunku dla ludzkości.  
Bilbordy są nadal w naszym posiadaniu. Ktokolwiek chciałby na własną rękę zamontować bilbord w swojej miejscowości, bądź gdyby kapłani zapragnęli wywiesić bilbord na murach Kościoła, możemy go wysłać jedynie za cenę pokrycia przesyłki.
Prosimy dzwonić w tej sprawie do Pana Ireneusza z Warszawy na nr tel. + 48 503 106 488
Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom, dzięki którym 33 bilbordy były zamontowane przez okres pięciu miesięcy, aby nas ewangelizować.


Na zdjęciu powyżej, jeden z 33 bilbordów.

Jest taka godzina w ciągu roku, gdy Niebo otwiera się szeroko dla każdego człowieka. Przez 60 minut na świat wylewają się fale łask. W tej godzinie nawrócić się może nawet najbardziej zatwardziały grzesznik. Ta godzina, to GODZINA ŁASKI, która jest wyjątkowym prezentem dla ludzkości od Niepokalanej. Przypada 8 grudnia o godz. 12.00.
Objawienia w Montichiari
O Godzinie Łaski powiedziała nam sama Maryja w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia – 8 grudnia 1947 r. w Montichiari we Włoszech. Montichiari – czyli Jasna Góra! W tej maleńkiej włoskiej miejscowości Maryja ukazywała się pielęgniarce Pierinie Gili. Pierwsze objawienie miało miejsce 24 listopada 1946 r. w szpitalu. Pierina zobaczyła płaczącą Madonnę, której pierś przebijały trzy miecze. Powiedziała tylko trzy słowa: „Modlitwa. Ofiara. Pokuta”. Kiedy Pierina ponownie zobaczyła Matkę Bożą, bardzo się zdziwiła. Tym razem Maryja uśmiechała się, miała na sobie jasną szatę, a w miejscu trzech mieczy były przepiękne róże: biała, czerwona i złota. Przedstawiła się, jako Róża Duchowa.
Objawienia powtarzały się bardzo często. To najbardziej pamiętne miało miejsce 8 grudnia 1947 r. w bazylice w Montichiari. Maryja powiedziała: Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie, ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny Łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie nawiedzić kościoła, a będzie modlił się w południe w domu, ten także otrzyma za moim pośrednictwem wiele łask. Każdy, kto będzie modlić się w tej intencji i wylewał łzy pokuty, odnajdzie pewną drabinę niebieską, przez me macierzyńskie Serce będzie też miał zapewnioną opiekę i łaskę. Maryja prosiła, aby ustanowić to nowe nabożeństwo w całym Kościele. Wskazała także na swoje Serce: Spójrz na to Serce, które tak umiłowało ludzkość, ale większość ludzi tylko rzuca w nie obelgami. Jeśli dobrzy i źli zjednoczą się w modlitwie, dostąpią przez to Serce miłosierdzia i otrzymają dar pokoju.

Godzina Łaski – prośby i obietnice:
1. Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata.
2. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała.
3. Będą masowe nawrócenia.
4. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga.
5. Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich.
6. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona.
7. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny łaski.
8. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu.


Jak odprawić Godzinę Łaski?
Maryja zachęca, by każdego 8 grudnia o godz. 12.00 udać się do Kościoła i tam się modlić. Jednak jeśli nie jest to możliwe, można także prosić o łaski w domu, w pracy – tam, gdzie akurat przebywamy. Ważne jednak, aby zbyt łatwo nie zwalniać się z możliwości pójścia do świątyni. Maryja powiedziała „jeśli ktoś w tym czasie NIE MOŻE nawiedzić kościoła”. Oczywiście nie trzeba poświęcić na modlitwę całej godziny, jeśli nie jest to możliwe. Jednak im ofiarniej podarujemy czas Niepokalanej, tym szczodrzej Ona obsypie nas swoimi łaskami.
Pamiętajmy, by powierzać Niebu nie tylko intencje swoje i swojej rodziny, ale także pokój na świecie, Kościół powszechny i nawrócenie grzeszników. Maryja pragnie bowiem wyprosić nawrócenie dla wielu grzeszników: „będą masowe nawrócenia” – mówiła w objawieniu. Każda modlitwa jest dobra, zachęcamy jednak, by pamiętać zwłaszcza o Różańcu. Niepokalana w wielu objawieniach prosiła o tę właśnie modlitwę.
Prośmy, ale także dziękujmy. Maryja, mówiąc o Godzinie Łaski, obiecuje nam morze łask – nawet jeśli jeszcze ich nie widzimy, to mamy już za co dziękować. A wdzięczność otwiera serce na jeszcze więcej skarbów z nieba.

Wezwanie do modlitwy, ofiary i pokuty!
Objawienia Maryi w Montichiari to jednak nie tylko obietnice związane z Godziną Łaski. Nie zapominajmy o trzech ważnych słowach, które Niepokalana wypowiedziała w trakcie pierwszego zjawienia. MODLITWA. OFIARA. POKUTA. To wezwanie dla nas. Program duchowy dla każdego. To wołanie, które wybrzmiewa we wszystkich objawieniach Maryjnych XIX i XX wieku. Maryja prosi nas o to, abyśmy się modlili – codziennie. W La Salette mówiła, że jeśli nie mamy czasu, to abyśmy choć rano i wieczorem odmówili „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”. Ale nie powinniśmy się do tego ograniczać. W Gietrzwałdzie – jedynych uznanych przez Kościół objawieniach w Polsce – Maryja prosi Polaków o codzienną modlitwę na Różańcu. Kolejne wezwanie to ofiara – czyli oddanie czegoś, umartwienie się. To wyraz troski Matki Bożej o wszystkich grzeszników, zwłaszcza o tych, za których nikt się nie modli. Ofiarujmy nasze dobre uczynki, ale także troski, cierpienia, trudy, bóle – prosząc o nawrócenie dla grzeszników na świecie. I na koniec – pokuta, czyli wynagrodzenie Bogu za popełnione grzechy. Większość z nas po odbytej spowiedzi ogranicza się do odprawienia zadanej przez kapłana pokuty, czyli zazwyczaj odmówienia krótkiej modlitwy. Czy to wystarczające wynagrodzenie Bogu za rany, które zadajemy naszymi grzechami? A co z grzechami zapomnianymi, grzechami społeczności, narodów, profanacjami, niegodnie przyjętymi Komuniami świętymi? Wiele grzechów na świecie ściąga na nas wszystkich gniew Boży, karę. Dlatego Maryja prosi nas o podejmowanie pokuty. Nie jednorazowo, ale cały czas. Pokuta to program na życie. Otwiera i oczyszcza serce. A tylko ludzie czystego serca Boga oglądać będą. Pokuta otwiera bramy nieba – nam, naszym bliskim zmarłym, grzesznikom na świecie. Pokuta, czyli przepraszanie Boga za popełnione grzechy, w uniżeniu, w pokorze. Może na kolanach, a może w postawie leżenia krzyżem. Nasz żal za grzechy porusza serce Boga, dlatego to ratunek dla nas i świata całego. Modlitwą, ofiarą i pokutą uśmierzamy także ból trzech ran, które Maryja miała na piersi w Montichiari.

Źródło: https://radioniepokalanow.pl/godzina-laski-dla-calego-swiata-8-grudnia-godz-12-00/
Lp.AglomeracjaMiastoAdres
1BiałystokBiałystokSikorskiego / Upalna
2Bielsko-BiałaBielsko-BiałaAl. Andersa / Al. Armii Krajowej
3BydgoszczBydgoszczOgińskiego / Moniuszki
4ElblągElblągDąbka / Matejki
5Gorzów WielkopolskiGorzów WielkopolskiAl. Konstytucji 3 Maja / Chopina
6KaliszKaliszAl. Wojska Polskiego / Wał Bernardyński
7KielceKielceJagiellońska / 1 Maja
8KoszalinKoszalinGnieźnieńska / Paderweskiego
9KrakówKrakówWielicka / Gipsowa
10LegnicaLegnicaWrocławska / Wandy
11LublinLublinLublin, Dywizjonu 303 /Żelazna
12ŁomżaŁomżaPiłsudskiego / Zawadzka
13ŁódźŁódźKilińskiego / Tuwima
14Nowy SączNowy SączTarnowska / Wiklinowa
15OlsztynOlsztynArmii Krajowej / Saperska
16OpoleOpolePużaka / Hubala
17PoznańPoznańGdyńska / Bałtycka (AMINO)
18PrzemyślPrzemyślAl. Solidarności / Sanowa
19RadomRadomCzarnieckiego / Bratnia
20RzeszówRzeszówLwowska / Czarnego
21SłupskSłupskBohaterów Westerplatte / Kozietulskiego
22SzczecinSzczecinKu Słońcu / Kwiatowa
23ŚląskCzęstochowaOkulickiego / Jasińskiego
24ŚląskDąbrowa GórniczaLudowa / Legionów Polskich
25ŚląskKatowice1 Maja / Żółkiewskiego
26TarnówTarnówKrakowska / Zakładowa
27ToruńToruńGrudziądzka / Żwirki i Wigury
28TrójmiastoGdańskMickiewicza / Al. Hallera
29WałbrzychWałbrzychSikorskiego / Dojazdowa
30WarszawaWarszawaAl. Stanów Zjednoczonych (Kanał Wystawowy)
31WarszawaWarszawaAl. Krakowska / Hynka
32WrocławWrocławAl. Armii Krajowej / Orzechowa
33Zielona GóraZielona GóraBatorego / Energetyków
LpAglomeracjaMiastoNumerAdres
1BydgoszczBydgoszczBYD-008 LFordońska / Polanka
2OlsztynOlsztynOLS-028L Pana Tadeusza / Leonharda
3OlsztynOlsztynOLS-012L Obrońców Tobruku / Al. Sikorskiego motyw
3ŚląskCzęstochowaCZE-011 LŚw. Jadwigi / Kordeckiego
4ŚląskCzęstochowaCZE-013 LŚw. Krzysztofa / Św. Rocha
5ŚląskDąbrowa GórniczaDBG-006 LAl. Piłsudskiego / Św. Antoniego
7TrójmiastoGdańskGDA-240 LKołobrzeska / Szczecińska
8TrójmiastoGdyniaGDY-031 LMorska / Fińska
9ŚląskKatowiceKAT-039 LAl. Korfantego / Karłowicza
10KielceKielceKIE-001 PRadomska / Jaworskiego
11KrakówKrakówKRA-029 LAl. Słowackiego / Warszawska
12KrakówKrakówKRA-089 LMogilska / Rymarska
13KrakówKrakówKRA-108 LDietla (Most Grunwaldzki)
14KrakówKrakówKRA-319 LBratysławska (Kaufland)
15ŁódźŁódźLOD-084 LŁagiewnicka / Dolna
16LublinLublinLUB-013 LZana / Filaretów
17LublinLublinLUB-015 LZana / Struga
18Nowy SączNowy SączNSA-004 LLwowska / Prażmowskiego
19OpoleOpoleOPO-022 LHallera / Kurpiowska
20PoznańPoznańPOZ-266 LMostowa / Garbary
21PoznańPoznańPOZ-274 P2Górna Wilda / Różana
22RzeszówRzeszówRZE-011 LAl. Rejtana / Popiełuszki
23SzczecinSzczecinSZC-072 LAl. Powstańców Wielkopolskich / Smolańska
24SzczecinSzczecinSZC-101 LAl. Piastów / Łokietka
25ToruńToruńTOR-009 PPoznańska / Wiślana
26ToruńToruńTOR-019 PŁódzka / Hallera
27WarszawaWarszawaWAR-489 PLewartowskiego / Zamenhoffa
28WarszawaWarszawaWAR-566 LPoznańska / Kręta (Ożarów)
29WarszawaWarszawaWAR-666 LAl. Prymasa Tysiąclecia / Wolska
30WarszawaWarszawaWAR-869 PAl. Solidarności / Karolkowa
31WarszawaWarszawaWAR-986 LBatorego/ Al. Niepodległości
32WrocławWrocławWRO-239 LPiękna / Al. Armii Krajowej
33WrocławWrocławWRO-274 LGrabiszyńska / Pl. Srebrny
RADIO ONLINE
O NASZYM RADIO

Program radiowy nadawany jest od poniedziałku do piątku. od godz 4 do 5 po południu. Wszystkie osoby pracujące przy jego tworzeniu to wolontariusze, poświęcający swój czas na przygotowanie materiałów, które Państwo możecie słuchać na naszej antenie. Niestety czas antenowy nie jest nam dany za darmo,dlatego zwracamy sie z gorącą prośbą o pomoc w utrzymaniu katolickiej audycji Radia Chrystusa Króla w świecie odejścia od Bożych Przykazań, w czasach wielkiego zamętu. W tej chwili mamy zniekształcony obraz rzeczywistości, w dużej części przez media, dlatego musimy wskazywać prawdę, ustami autorytetów, taki jest cel naszej audycji. Koszt miesięczny 1 godz. na falach radiowych wynosi 5 tys.dol. W każdym miesiącu staramy się tę kwotę pozyskać w różnej formie ( środki własne, darczyńcy, sponsorzy, ) My ze swojej strony staramy się pomóc wszystkim tym, którzy wspierają naszą audycję w formie ogłoszeń, lub reklamy. Jesteśmy wdzięczni każdemu kto nas wspiera nawet niewielką kwotą.Za każdy gest dobroci i zrozumienia będziemy bardzo wdzięczni – Bóg Zapłać.

Po więcej informacji możecie Państwo kontaktować się telefonicznie –

1 708 433 9095

(jeżeli nikt nie odbierze prosimy o pozostawienie wiadomości)

www.radiochrystusakrola.com

jezuschrystuskrolem@gmail.com

MOŻECIE TEŻ ZŁOŻYĆ DONACJĘ POPRZEZ PAYPAL
DLA BIZNESÓW

Właściciele biznesów którzy będą nas wspierać mogą liczyć z naszej strony na reklamowanie ich firmy i działalności. Organizujemy też wiele spotkań w Chicago z różnymi ciekawymi ludźmi, gdzie Państwo też będą mogli pokazać swoją firmę. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z nami

1 708 433 9095

Wszystkim jesteśmy wdzięczni za pomoc

Bóg Zapłać

POLECAMY STRONY

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

 

Płacze staruszka, drżą wątłe ramiona.

Wie, że jest chora, niedługo skona.

Co będzie z synem, z jego rodziną?

Czy znajdą drogę prawdziwą, jedyną?

 

I zmarła nieboga. Wezwano syna

Ten twardo powiedział – nie moja wina.

Lecz widząc w trumnie matki swej trupa,

Poczuł jak mu pęka na sercu skorupa.

 

Zobaczył różaniec swej zmarłej matki,

W miejscu czwartej dziesiątki zupełnie gładki.

Nie ma paciorków – patrzy i nie wierzy,

Palcami starte od milionów pacierzy.

 

Tylko piąta dziesiątka była jak nowa,

Przypomniał swe kpiące o niej słowa.

Na palcach zobaczył od łańcuszka rany,

Wybacz mi – krzyknął – Boże mój kochany!

 

Ożyło w końcu syna sumienie,

Przysięgam ci matko, że ja się zmienię.

Całował zimne swej matki dłonie,

Twarz łzami zoraną i siwe skronie.

 

Rzucił nałogi, oddał się Bogu,

Szczęście gościło w ich domu progu.

I codziennie wieczorem, całą rodziną,

Różaniec mówili za matki pzyczyną…”.